среда, 25 мая 2016 г.

Konstrukcja balustrady z PCV na plot i furtę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani komunikowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Budowa ogrodzenia PCV na plot i furtę ze sztachet nie wymaga pozwolenia na budowę oraz raportowania tego faktu do urzędu poza kilkoma przypadkami.

Balustrady z plastiku na plot i bramę ze sztachet nie przekraczające wielkości 2,2 m umieszczane pośrodku dwoma przylegającymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Dotyczy to tez ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy płotów przy drogach prywatnych a także wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia plotki z PCV na plot i bramkę ze sztachetek dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu i proponowany dzień startu budowy.
  5. Prócz zgłoszenia należy doczepić deklaracje o upoważnieniu do zarządzania posiadłością w celach budowlanych a także jeżeli jest to zadane przez starostwo zarys ogrodzenia.

Czasem do konstrukcji plot plastikowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek potrzebne są wspierające uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, kiedy projektowane plot z Winylu na plot i furtkę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym projektowanej drogi. W przypadku jak planowane plotki PVC na plot i furtkę ogrodzeniowamoże grozić bezpieczeństwu ludzi albo mienia, np. przez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować dostania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Brak rozpoczęcia robót przez ten czas skutkuje odwołaniem zgłoszenia a także w przypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий